Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd.
ขออ้าง
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
สายการแปรรูปผลไม้
สายการแปรรูปผัก
สายการผลิตมะเขือเทศ
สายการผลิตมะม่วง
สายการผลิตส้ม
สายการประมวลผลของ Apple
สายการผลิตสับปะรด
โรงงานแปรรูปลูกพีช
โรงงานแปรรูปแครอท
อุปกรณ์แปรรูปผลเบอร์รี่
เครื่องแปรรูปผลไม้
อุปกรณ์แปรรูปผลไม้ตากแห้ง
สายการผลิตน้ำองุ่น
เครื่องบรรจุปลอดเชื้อ
เครื่องอบผลไม้อุตสาหกรรม
สายการผสมและบรรจุภัณฑ์
เครื่องดื่มผสมและบรรจุภัณฑ์
ระบบการระเหยผลไม้
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อยูเอชที