น้ำผลไม้ธรรมชาติ 5T / H เครื่องดื่ม 3T / H และสายการแปรรูปผลไม้แห้ง 500 กก. / ชม

April 16, 2018

น้ำผลไม้ธรรมชาติ 5T / H เครื่องดื่ม 3T / H และสายการแปรรูปผลไม้แห้ง 500 กก. / ชม

น้ำผลไม้ธรรมชาติ 5T/H เครื่องดื่ม 3T/H และสายการผลิตผลไม้แห้ง 500 กก./ชม.